Handboek online

Handboek online is een webapplicatie voor onze vaste relaties.

Hierbij wordt het volledige documentatiebeheer van uw bedrijfszorgsysteem door ons verzorgd. Deze systematiek is uiterst efficiënt en dus zeer kostenbesparend.

Middels username en password krijgt u toegang tot uw handboek documentatie, die u online kunt bekijken of kunt downloaden om af te drukken.

In geval van wijzigingen in de documentatie wordt u door ons geïnformeerd middels een e-mail. 

Met handboek online beschikken u en uw medewerkers altijd over de juiste versie van uw documentatie, die bovendien centraal beheerd wordt op een vaste locatie.