Transport en logistiek

Zakelijke dienstverlening

Bouw

Industrie

Food

Handel

Beleid en strategie

U zoekt een partner in beleid en strategie? Informeer eens bij Welker Bedrijfsadvies.

Strategie is feitelijk een krijgskunst. Het belichaamt de beheersing van de materie en de kennis om een keuze te maken uit de mogelijke stappen, wegen en richtingen om een doelstelling te kunnen realiseren of de concurrentie voor te zijn of te blijven.

 

Strategiebepaling gaat over op welke markten en mogelijkheden het bedrijf zich zou moeten richten en hoe zij deze optimaal kunnen bedienen.

 

Een strategiebepaling start met het formuleren van de juiste vraag. Hiervoor heeft WBA inzicht in de mogelijke oplossingsrichtingen vanuit haar eigen kennisveld. Indien het kennisveld niet toereikend zou zijn, begint de strategiebepaling met een intern vooronderzoek (research) naar stappen en mogelijkheden.

 

Een strategie is niets waard als deze niet exact is toegesneden op het bedrijf, de locatie, de medewerkers en het beschikbare materieel. Een strategie is dus nooit een reperteerbare excercitie. Strategieprojecten zijn wel gevoelig voor marktontwikkelingen, trends en onomstoten feiten.

 

 

Samen met de klant evalueren wij de bestaande situatie van de onderneming en kijken naar micro-, meso- en macro-economische ontwikkelingen en mogelijkheden. Uiteraard met oog voor de kaders, waarbinnen de organisatie moet opereren.