[layerslider id=”1″]

Mediation

U zoekt een oplossing in mediation? Informeer eens bij Welker Bedrijfsadvies.

 

Als er een geschil ontstaat dan wil u dat op de juiste wijze oplossen, zonder uw klant direct kwijt te raken. Business mediation noemen we dat bij Welker Bedrijfsadvies.

 

Ondernemingen kiezen in toenemende mate voor mediation bij het oplossen van hun zakelijke geschillen. Welker Bedrijfsadvies beschikt over mediators met een ruime ervaring in het bedrijfsleven die een organisatie bij kunnen staan. Een mediator is een onpartijdige en deskundige begeleider van het proces. Hij maakt machtsverschillen hanteerbaar en voorkomt wantrouwen over beïnvloeding van de uitkomst. Bij mediation worden de partijen in staat gesteld om aan een oplossing te werken waar iedereen achter staat. In de praktijk blijkt dat business mediation een betrouwbare methode is voor het oplossen van conflicten.

 

Geschillen kunnen zich in verschillende bedrijfslagen voor doen. Van directie, aandeelhouders, raad van toezicht of de raad van commissarissen, de ondernemingsraad of binnen het managementteam. Voorbeelden waarbij u zich kan voorstellen dat een mediation beter geschikt is dan een rechtsgang. Maar het is uiteraard ook in te zetten bij geschillen over bedrijfsovernames, fusies, klant/leverancier verhoudingen, projectgroepen of bij concurrentiegeschillen.

 

De voordelen van zakelijke mediation zijn legio. De procedure is laagdrempelig en informeel, een oplossing is snel bereikt en het is een manier van conflictbeslechting die een duurzaam positieve uitwerking heeft op de onderlinge relatie.