Begeleiding van certificering

U zoekt begeleiding van certificering? Informeer eens bij Welker Bedrijfsadvies.

 

Steeds vaker eisen klanten en andere stakeholders gecertificeerde dienstverlening van hun toeleveranciers. Alle invalshoeken van procesmanagement; kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid milieu en arbeidsomstandigheden zijn certificeerbaar.

 

Nadat het bedrijfszorgsysteem is gedocumenteerd en geïmplementeerd binnen uw organisatie komt een onafhankelijke een certificerende instantie langs om een toetsing (externe audit) af te nemen. Deze instantie toetst het opgezette bedrijfszorgsysteem aan de door u gekozen normen.

 

Welker Bedrijfsadvies beschikt over een uitgebreid netwerk van certificerende instanties, en helpt u graag bij het maken van de juiste keuze. Een gekozen instantie moet immers toegevoegde waarde bieden en een bijdrage leveren aan een continue verbetering van uw organisatie.

 

Andersom geldt dat een certificerende instantie die de processen van de opdrachtgever zelf niet begrijpt, ook tot veel ergernis kan leiden. Certificeringsaudits dienen niet te worden uitgevochten met het mes op tafel, maar zijn bedoeld om in een prettige sfeer de relevante onderwerpen te toetsen en zo de organisatie aan te wakkeren in haar streven naar continue verbetering. Dat is de missie van Welker Bedrijfsadvies.

 

De certificeringsnormen vragen vaak om handboeken; documenten en registraties. Deze kunt u uiteraard top-down opzetten. Maar Welker Bedrijfsadvies adviseert om dat nu juist niet te doen.

 

Welker Bedrijfsadvies gaat samen met uw medewerkers om tafel, licht processen door, inventariseert verbeteropties en benoemt de optimale werkwijzen. Zo ontstaan er, in nauwe samenspraak met de medewerkers van een organisatie, perfect passende maatwerkoplossingen. Maatwerk, dat dan gedragen wordt vanuit de organisatie zelf.

 

Welker Bedrijfsadvies begeleidt organisaties tijdens het gehele certificeringproces en meestal ook in de periode daaropvolgend. Menig opdrachtgever maakt al tientallen jaren gebruik van onze diensten.

 

De periodieke werkzaamheden betreffen onder meer het volgen van ontwikkelingen met betrekking tot de betreffende norm, het instrueren van medewerkers, het wijzigen van documentatie en het uitvoeren van interne audits. Hierdoor blijft het systeem structureel op hoog niveau, en verlopen de bezoeken van de certificerende instanties dus zonder problemen.