Maatwerk RI&E

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E noodzakelijk voor alle bedrijven met medewerkers in loondienst. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E rapportage.Een RI&E kan op basis van een erkend branchemodel of middels maatwerk worden uitgevoerd.

 

Bij het uitvoeren van de RI&E kan en mag men meerdere wegen bewandelen.
Het is een optie om uit te gaan van de wettelijke kaders, maar eveneens kan men uitgaan van de eigen bedrijfsprocessen. Als proces-specialist heeft dat laatste uiteraard de voorkeur van Welker Bedrijfsadvies.

 

De kern van een goede RI&E is het vaststellen van de risico’s die kleven aan de eigen bedrijfsvoering en deze te spiegelen aan de geldende wettelijke kaders.
Zaken die niet matchen of onvoldoende zijn geborgd, worden opgenomen in een plan van aanpak.
Welker Bedrijfsadvies heeft branchemodellen ontwikkeld die zijn geautoriseerd op RIE.NL.

 

Voor de maatwerk RI&E geldt dat onze Hoger Veiligheidskundige zorgt voor controle en toetsing van de rapportages.