Persoonlijke veiligheid

U zoekt kennis van veiligheidssystemen? Informeer eens bij Welker Bedrijfsadvies

 

De bekendste vorm van veiligheidscertificering is VCA.
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu).

 

De checklist wordt gebruikt als screeningssysteem ten behoeve van dienstverlenende bedrijven en contractors die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee deze bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op basis van hun VGM-beheersysteem.

 

Voor de kleinere bedrijven, tot circa 35 medewerkers wordt VCA* toegepast. Voor grotere partijen is een aantal aanvullende (management) eisen gebundeld in VCA **.

 

VCA* houdt zich bezig met de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer – dus op uitvoerend niveau.

 

VCA** houdt zich, naast het uitvoerend niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten aanzien van VGM.

 

Andere vormen van veiligheidscertificering zijn bijvoorbeeld OHSAS 18001 en de Veiligheidsladder.

 

Welker Bedrijfsadvies beschikt over middelbare- en hogere veiligheidskundigen (MVK en HVK).