Milieu

U zoekt kennis van milieuzorgsystemen? Informeer eens bij Welker Bedrijfsadvies.

 

ISO 14001
De bekendste vorm van milieu certificering is ISO 14001.

 

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens deze norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en waar mogelijk verminderd worden.
Grotere organisaties en overheden stellen ISO 14001-certificatie vaak als voorwaarde bij een aanbestedingstraject.

 

De eisen die bij de ISO 14001 certificeren behoren kennen vijf onderdelen: milieubeleid; planning, (inclusief milieu-risicoanalyse en milieuplan); implementatie en uitvoering; controle en corrigerende maatregelen en beoordeling door de directie.

 

ISO 14001 is zodanig opgezet, dat het optimaal met ISO 9001 te integreren is.

 

De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens dienen de beheersmaatregelen vastgesteld te worden die in het milieuplan verwerkt worden.

 

Andere vormen van milieu certificering zijn onder meer de Co2 prestatieladder, de MVO prestatieladder en Lean and Green.

 

Co2 prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Deze website geeft u meer inzicht in de gedachte achter de CO2-Prestatieladder en hoe het instrument ook voor uw organisatie kan werken.

 

Een certificaat kan men behalen op de niveaus 1, 2, 3, 4 of 5.

 

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. Welker Bedrijfsadvies BV heeft ruime ervaring met de CO2-Prestatieladder en met het zoeken naar een practische invulling voor de in deze norm gestelde eisen. Een invulling die past bij juist uw organisatie.