Voedselveiligheid

U zoekt kennis van voedselveiligheidssystemen? Informeer eens bij Welker Bedrijfsadvies.

De bekendste normen voor voedselveiligheidscertificering zijn: HACCP, ISO 22000 en BRC.

 

Een HACCP (Hazard Analyses Critical Control Points) systeem is een kwaliteitssysteem om de voedselveiligheid te waarborgen. Allereerst worden alle potentiële risico’s voor de voedselveiligheid geïnventariseerd. Aansluitend wordt met een beslissingsboom bepaald hoe groot de kans op afwijkingen is en wat het maximale effect zou kunnen zijn. Op basis van de uitkomst worden beheersmaatregelen getroffen.

 

Met voedselveiligheidscertificering toont u aan dat u voedselveiligheid serieus neemt, en dat dit goed geregeld is binnen uw organisatie.

 

Evenals HACCP is ISO 22000 een norm voor voedselveiligheidscertificering. ISO 22000 stelt eisen aan het managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen (en de inspectie hiervan). Deze norm volgt de structuur van ISO 9001 (kwaliteits-) management en integreert deze met HACCP (voedselveiligheid).

 

Het British Retail Consortium (BRC) heeft voor een aantal sectoren specifieke BRC-checklists ontwikkeld. Bekende voorbeelden zijn BRC, BRC IoP en BRC S&D.

 

Het onderscheidende voordeel van een BRC-certificaat is dat dit wordt erkend door veel Retail organisaties. Er worden dus over het jaar heen, minder klantenaudits/ leveranciersaudits gehouden, wat een aanmerkelijke efficiencyslag kan betekenen.