Professionals voor interne audits

U zoekt een deskundige medewerker voor uw interne audits? Informeer eens bij Welker Bedrijfsadvies.

Audits zijn bedoeld om te toetsen of de door de onderneming gemaakte operationele-, financiële- of administratieve afspraken in de praktijk worden nageleefd. Audits worden uitgevoerd binnen de eigen organisatie (interne audits), door opdrachtgevers ( second party audits) of door certificerende instanties ( third party audits).

 

Gecertificeerde bedrijven moeten jaarlijks interne audits uitvoeren. Dat zou u uiteraard zelf kunnen proberen te organiseren, maar met de specifieke marktkennis van Welker Bedrijfsadvies leveren uitgevoerde interne audits veel meer toegevoegde waarde; efficiencyverbetering op.