Financiering

Of een ondernemer nu wil uitbreiden in zaken als activiteiten, personeel, machines, bediende markten of wellicht zelfs vastgoed, of wanneer hij een overname wil doen: veelal zijn hiervoor externe financiele middelen nodig.

Traditioneel worden deze benodigde gelden door de ondernemer veelal bancair verkregen.

Sinds ruim tien jaar is daar, door slim gebruik van hedendaagse internet toepassingen, echter een nieuwe optie bijgekomen: crowdfunding.

Crowdfunding

Zonder nu direct in detail te willen gaan: in plaats van een traditionele bank worden de door de ondernemer benodigde gelden bij crowdfunding verstrekt door groepen investeerders die op een zogeheten crowdfunding platform hun keuze voor een bepaalde investering kunnen maken en kunnen participeren.

Er bestaan meerdere crowdfunding platforms waar ondernemers en investeerders elkaar kunnen ontmoeten.

Het crowdfunding project van de ondernemer

Uiteraard zal een crowdfunding platform niet elk voorstel van een ondernemer willen publiceren.
Gedegen marktonderzoek en-mogelijkheden, een projectplan met meetbaar beleid, strategie en doelstellingen ambities en voortgangsbewaking met voldoende financiele zekerheden voor de investeerders worden altijd kritisch onder de loep genomen.

Hoe lager het default risico ( de kans dat een ondernemer failliet gaat) hoe groter immers het succes van het crowdfunding platform zal zijn.

De ondernemer zal zich hier terdege op moeten voorbereiden. Of zelfstandig of met gebruikmaking van een intermediair.
Ook Welker Bedrijfsadvies BV kan de ondernemer hierbij van dienst zijn.

Het maken van investeringskeuzes door de investeerder

De investeerder dient, op basis van de hierboven geschetste zaken, en een tussen ondernemer en crowdfunding platform te bepalen rentevergoeding, een weloverwogen en verantwoorde keuze te maken.
Indien een investeerder over een hoger vermogen beschikt, is een zorgvuldige spreiding van projecten en van risico’s uiteraard essentieel.

Ook dient de investeerder rekening te houden met zaken als looptijden en aflossingstermijnen van de ondernemer.

Zo blijft zijn toekomstige liquiditeit op niveau en kan hij de hij vrijgevallen geinvesteerde gelden eventueel herinvesteren in nieuwe crowdfunding projecten.

Crowdfunding platforms

Indien een investeerder net actief wordt in de crowdfunding treft hij liefst 20 platforms. Een heuse wirwar waarin men de weg moet leren vinden.

Elk platform heeft uiteraard zijn sterke en zijn minder sterke kanten.

Hierbij zijn meerdere zaken relevant.
Te denken valt bijvoorbeeld aan het aantal gepubliceerde projecten, het aangeboden rente percentage, het aantal default projecten ( het risico bestaat natuurlijk dat een ondernemer met het geld van de investeerder failliet gaat) maar zeker ook aan zaken als de wijze en intensiteit van de communicatie.

Niet alleen de projecten op de diverse crowdfunding platforms maar ook de crowdfunding plaftorms zelf hebben zo dus allemaal hun sterke en hun minder sterke kanten.

Welker Bedrijfsadvies BV kan, met ruim tien jaar investeringservaring op talloze crowdfunding platforms, aan de investeerder een prima ondersteuning bieden bij het maken van keuzes in platforms en projecten.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd geraakt in crowdfunding; hetzij als ondernemer, hetzij als investeerder, neemt u dan contact op met onze financieringsspecialist Martin Welker.
Hij zal u graag nadere informatie geven en is bereikbaar onder telefoonnummer 06 22485766.